ilustrační fotoD10 - Během července letošního roku začne sanace svahu okraje dálnice 46. kilometru na exitu Mladá Boleslav. Svah se tam už roky sesouvá, což je vidět na bortícím se betonovém okraji dálnice. 

Informovalo o tom Ministerstvo dopravy ČR s tím, že půjde o stavební úpravy řešící havarijní stav okraje komunikace a zádržného systému v násypu před odbočovacím pruhem exitu 44B, způsobený sesuvem svahu. Protože se nedá vyloučit, že by mohlo dojít k dalším a mnohem větším sesuvům, chystaná sanace svahu je realizovaná i jako prevence dalších možných sesuvů v daném místě. Konstrukce je navržena jako přesypaná opěrná zeď založená na velkoprůměrových pilotách. 

Dále bude podle ministerstva provedeno propojení připojovacího pruhu exitu 46 a odbočovacího pruhu exitu 44B dálnice D10 za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v předmětném úseku. Vzdálenost konce a začátku přídatných pruhů je cca 1300 metrů. Předmětná úprava, povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v předmětném úseku.

Náklady na sanaci svahu a další související práce se budou pohybovat kolem 100 milionů korun, hotovo má být letos v listopadu.

Jak místo vypadalo v minulém roce, se můžete podívat ZDE.