Okraj dálnice na sjezdu na Mladou Boleslav se bortí. MLADÁ BOLESLAV – Už několik měsíců by měli řidiči při jízdě po dálnici D10 od Kosmonos na Mladou Boleslav sundat nohu z plynu a snížit rychlost na 100 km/h. To vše kvůli propadající se vozovce na exitu 44B.

„V uvedeném úseku došlo vlivem působení srážkových vod k sesuvu náspu dálnice D10 a tím deformaci betonového trámu uloženého v koruně komunikace, včetně zádržného systému do něj umístěného. Mezi komunikací a trámem došlo k vytvoření kaverny,“ uvedl pro iBoleslav.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

V rámci provizorní sanace bylo přistoupeno k doplnění kaverny vhodným materiálem, došlo k jeho hutnění a následně bylo místo překryto asfaltovým betonem položeným s přesahem nad stávající nivelitu vozovky pro odvedení srážkových vod mimo závadné místo a zabránění rozšiřování poruchy.

To se ale evidentně moc nedaří, neboť svah se stále sesouvá a okraj dálnice se víc a víc bortí, o čemž svědčí i fotografie, pořízené v rozemí necelých tří měsíců.

„Pro návrh opravy bude ve vhodných technologických podmínkách, mimo zimní období, proveden inženýrsko-geologický průzkum. Na základě následně zpracované zadávací dokumentace stavby bude vybrán zhotovitel stavebních prací a dojde k opravě,“ řekl dále Studecký.

Termín realizace předpokládá Ředitelství silnic a dálnic na podzim letošního roku, případně na jaře roku příštího.

Okraj dálnice na sjezdu na Mladou Boleslav se bortí.  Okraj dálnice na sjezdu na Mladou Boleslav se bortí.  Okraj dálnice na sjezdu na Mladou Boleslav se bortí.