Solární panel po pár dnech zmizel. Foto 2x iBoleslav.czD10 - Je to jen pár týdnů, co se na dálnici D10, v úseku mezi Bezděčínem a Bakovem nad Jizerou, objevily v obou směrech proměnné informační tabule a kamerový systém. Jeho součástí jsou i solární panely. Jeden z nich bleskově změnil majitele. Někdo ho ukradl.

"Ano, solární panel byl zřejmě odcizen," uvedl na dotaz Martin Buček z Týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Zatím by mělo jít o jediný případ na nedávno instalované soupravě mobilního liniového řízení dopravy, které je součástí přenosného telematického systému.

"Účelem takového systému je řídit a harmonizovat dopravní proud v místech dopravního omezení a dotčené oblasti, ale rovněž zajistit dostatečnou informovanost řidičů o stavu dopravy před jízdou (propojení s Národním dopravním informačním centrem, dále NDIC) a samozřejmě také průběhu jízdy. Jakákoliv nelinearita na dopravní cestě totiž vytváří tzv. úzké hrdlo, které způsobuje nestabilitu dopravního proudu. Před dopravním omezením zaznamenáváme velké rozdíly v rychlostech jednotlivých vozidel, které ústí do šokového snížení rychlosti dopravního proudu (tzv. shockwave). Nedodržování nejvyšší dovolené-rychlosti, nedodržování bezpečné vzdálenosti, nedostatečné věnování se řízení vozidla, nesprávné dodržování pravidla střídavého řazení a rovněž nervozita a neznalost řidičů hrají významnou roli u negativních jevů, které se v těchto problémových lokalitách vyskytují," popsal celý systém proměnlivých informačních panelů, které se nacházejí podél dálnice D10 mezi Bezděčínem a Bakovem nad Jizerou.

Nejedná se tedy o náhradu chybějících informačních tabulí (to řeší samostatná zakázka "D10 Výstavba telematických systémů"), ale testování nového aktivního mobilního telematického systému, který by měl umožnit efektivně řídit, informovat a navigovat řidiče v místech s dočasně omezenou kapacitou, zejména v místech silničních prací, dopravních omezení a částečných, či úplných uzavírek a snižovat tak negativní dopady nelinearit na dopravní cestě. Jeho cílem je zvýšení komfortu, bezpečnosti a kvality cestování při průjezdu lokality.

Součástí systému jsou přenosné detekční, vyhodnocovací, přenosové technologie a mobilní proměnlivé dopravní značky nebo tabule s inteligencí. LED displej pak umožňuje na základě aktuálních detekovaných informací zobrazení odpovídajících předem stanovených symbolů na proměnlivé dopravní značce. V případě tohoto úseku D10 se jedná o 7 dopravních značek, kdy je možnost zobrazení textové informace. Součástí jsou rovněž přenosné dohledové kamery. Aby byla souprava energeticky nezávislá, je napájení řešeno baterií a solárním panelem. Souprava pak bezdrátově komunikuje přes 4G mobilní síť.