Ilustrační foto MLADOBOLESLAVSKO - V souvislosti s rozvojem území v okolí dálnice D10 a plánovanou výstavbou přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, probíhá příprava přestavby mimoúrovňové křižovatky EXIT 46 Kosmonosy. 

„Jejím cílem je zlepšit současné připojení ploch východně od dálnice D10, na kterých je dle územních plánů měst Kosmonosy a Mladá Boleslav plánovaná výstavba průmyslové zóny. Nová prstencová křižovatka bude v nové poloze a proti stávající bude posunuta směrem k Turnovu. Stávající most přes D10 bude zdemolována a v nových místech vyrostou přes dálnici 2 mosty nové,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Nová mimoúrovňová křižovatka Kosmonosy bude mít 7 větví, které jsou podle předpokládané intenzity provozu navrženy jako 1,3 a více pruhové. Úpravou projde také navazující část silnice I/38 v Kosmonosech a dálnice D10 v jejich obou jízdních pásech. Celková délka komunikací (dálnice D10, MÚK Kosmonosy, provizorní komunikace a opravy komunikací), na kterých se bude pracovat, je přes 4500 metrů.

Uvedení nové mimoúrovňové křižovatky do provozu, jako navazující dopravní stavby, by měla předcházet zprovoznění přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav-Martinovice, která právě přes tuto křižovatku zajistí přímé propojení silnic I/16 a I/38 a dálnice D10 u Kosmonos.

„Ministerstvo dopravy ČR koncem června 2022 zahájilo stavební řízení na 12 stavebních objektů stavby D10 MÚK Kosmonosy a Centrální komisi ministerstva jsme předložili ke schválení aktualizaci záměru projektu "D10 MÚK Kosmonosy". Jakmile k němu dojde, můžeme vyhlásit veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Společnost ČEZ na podzim tohoto roku zahájí nutnou přeložku svých sítí na dotčeném území,“ dodal Buček.

Zdroj RSD