MLADOBOLESLAVSKO - Připravovaná stavba silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic dostala dnes platné územní rozhodnutí, které tak nebylo právní moci. Dnes o tom informovalo Ministerstvo dopravy ČR.

Jelikož proti tomuto rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze podle správního řádu dále odvolat, nabylo územní rozhodnutí účinnosti. 

To umožňuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit majetkovou přípravu stavby. V mezidobí byly také zahájeny práce na projektové dokumentaci v závěrečné fázi přípravy přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10, jejíž úprava musí stavebně předcházet výstavbě zmiňované přeložky silnice I/16.

„V rámci přípravy akce D10 MÚK Kosmonosy jsme před vyhlášením veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby a společnost ČEZ v blízké době zahájí přeložku svých sítí. Samotnou stavbu plánujeme zahájit v březnu 2023. Přeložku silnice I/16 od Martinovic k MÚK Kosmonosy pak v průběhu roku 2024,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.