Dnes byla slavnostně zahájena výstavba mostu přes Jizeru, která výrazně zjednoduší cestu pěším a cyklistům na trase mezi Mladou Boleslavi v části u vývojového a konstrukčního centra Škoda Auto a obcemi na druhém břehu řeky. Dosud museli chodci riskovat při přebíhání železničního mostu, což bylo mimořádně nebezpečné.

Při této příležitosti se u základního kamene budoucího mostu sešli představitelé automobilky, Odborů KOVO a zástupci města Mladá Boleslav.

„Dnešní zahájení stavby nábřežní cyklostezky může být jen začátek velkého projektu. O kousek dál, mezi (bývalou) Akumou a (bývalým) lihovarem má na břehu Jizery vzniknout cyklostezka a přírodní volnočasový areál. Když bude vůle, tak nejdéle za 3 roky klepeme základní kámen i tam,“ sdělil náměstek primátora Mladé Boleslavi Robin Povšík.

Nová lávka povede podél železničního mostu a stane se součástí městské infrastruktury pro pěší i cyklisty, poslouží však i k napojení na regionální a dálkové trasy Greenway Jizera. Most má být dokončen nejpozději v dubnu 2023, do budoucna se počítá i s dalším rozvojem okolních přírodních lokalit do podoby pásu městské a veřejné zeleně.

Délka budovaného přemostění řeky Jizery činí 196 metrů včetně předpolí a celkový návrh je citlivě zasazen do stávající krajiny, využívá místní architektury a zahrnuje i rekultivaci přilehlé oblasti. Orientaci mostu ovlivnily trasy původních cest, které jsou v terénu stále patrné. Autoři návrhu pod vedením architekta Josefa Pleskota také zohlednili možnosti využití již existujících staveb, jako jsou podpory a náspy, aby se řece nebránilo ve volném toku v případě vysokého stavu vody, protože okolní břehy lze v případě hrozících záplav využít k přirozenému rozlití řeky.

S tím počítá i další rozvoj celé lokality podél řeky Jizery, jehož součástí je její revitalizace do budoucího pásu městské a veřejné zeleně. Území bude zahrnovat také připravovaný park Tří císařů, na jihu je vymezeno soutokem Jizery s Klenicí. Celým parkem bude procházet nábřežní cyklostezka. Park bude mít dvě úrovně – nižší kolem koryta řeky je navržena k zaplavení v případě hrozící povodně a bude podle toho krajinářsky řešená, výše umístěné území bude obklopovat cyklostezku a svým charakterem lákat k odpočinku nebo aktivnímu trávení volného času.

Při výstavbě se bude dbát i na zachování stávajících hodnot celého území – zůstanou zde části porostů dřevin, slepých ramen, dynamického biotopu i mostních pilířů bývalé železnice jako připomínky historického odkazu tohoto místa s pestrou průmyslovou tradicí.

Součástí plánů je také příprava cyklostezek a jejich napojení na místní i dálkové trasy. V jižní části má vzniknout další lávka přes Klenici, která umožní pokračovat směrem k parku Štěpánka, plaveckému stadionu, na nádraží a do širšího centra města. Stezka se stane součástí dlouhodobého projektu Greenway Jizera, jehož cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního koridoru podél řeky, který zajistí nejen místní sportovní vyžití například na bruslích, ale naváže na dálkové turistické trasy pro snadné a ekologické spojení pěšky, na kole či lodí se vzdálenějšími regiony, jako jsou Jizerské hory, západní část Krkonoš, Český ráj, Polabí či Praha.