Pohled na lávku z ptačí perspektivy. Foto Škoda AutoMLADÁ BOLESLAV - Konec hazardování životů při přebíhání po železničním mostě nad Jizerou u Krásné louky v Mladé Boleslavi. Dnes totiž byla oficiálně otevřena nová lávka, po které lidé a cyklisti bezpečně přejdou či přejedou z jednoho břehu na druhý.

Nová lávka výrazně usnadní cestu pěším a cyklistům mezi Mladou Boleslaví a pravým břehem řeky, kde se v místní části Dalovic nachází i vývojové a konstrukční centrum společnosti Škoda Auto a pokračují zde také komunikace k blízkým obcím. Na projekt přispěl Nadační fond Škoda Auto částkou 26 milionů korun, další výdaje z celkových téměř 74,5 milionu Kč pokryly dotace z Evropské unie a prostředky města Mladá Boleslav.

Realizaci výstavby mostu podporovaly také Odbory KOVO MB. V plánu je i další revitalizace okolí, jejíž součástí se stane tzv. Nábřežní park sahající až k soutoku s říčkou Klenicí a tvořící bezpečnostní zónu pro okolní zástavbu v případě záplav. V tomto a řadě dalších projektů se bude i nadále angažovat Nadační fond Škoda Auto, který od roku 2018 přispívá ke zvýšení kvality života na Mladoboleslavsku i v dalších regionech, kde Škoda Auto provozuje své výrobní závody.

"Jsem moc rád, že se povedl další z řady projektů, které byly realizované jen díky společné investici a spolupráci mezi městem a automobilkou Škoda Auto. Za všechny vzpomeňme třeba Vzdělávací centrum Na Karmeli nebo most přes Jizeru u Česany. Srdečné díky všem, kdo se na této investici podíleli a těším se na další společné projekty," řekl primátor Raduan Nwelati, který lokalitě s novou tváří popřál, aby sloužila obyvatelům Mladé Boleslavi, zaměstnancům automobilky i návštěvníkům města.

Přemostění řeky Jizery je dlouhé 196 metrů, využívá místní architektury a je citlivě zasazeno do krajiny, která ho obklopuje.

„Děkuji všem, kteří se na realizaci celého projektu podíleli. Nová lávka je ukázkovým příkladem týmové práce, protože se nám podařilo vyjednat významné prostředky z fondů Evropské unie, Nadačního fondu ŠKODA AUTO a podílel se také Středočeský kraj. Celkové náklady na lávku a vybudování souvisejících stezek jsou přibližně 78,8 milionů korun a jedná se tedy o jednu z nejvýraznějších investic, kterou jsme v tomto roce dokončili,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška.

„Mám radost, že firma Škoda Auto stála společně s Mladou Boleslaví u vzniku tohoto nádherného mostu. Děkuji i architektu Josefu Pleskotovi za dílo, které skvěle propojuje nejen dva břehy řeky Jizery, ale i automobilku a město, a také zaměstnance naší společnosti a obyvatele Mladé Boleslavi,“ uvedl předseda představenstva ŠKODA AUTO a předseda dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO Klaus Zellmer.

"Tento projekt může sloužit jako výborný příklad toho, jak by měly investice v městech vypadat. Propojení úsilí místní samosprávy, soukromého podnikatelského sektoru a dalších subjektů, podpořené dotací z EU, pak vede k takto povedenému dílu, které bude sloužit všem, kdo toto místo budou chtít navštívit,“ nešetřil chválou ani zástupce Evropské komise, ředitel regionu pro ČR a SR Pascal Boijmans.

Mezi významnými hosty na této akci nechyběl architekt a autor přemostění Josef Pleskot, předseda Rady předsedů a Podnikové rady Odborů KOVO MB Jaroslav Povšík, náměstci primátora Daniel Marek, Miroslava Kašpárková a Petr Servus, radní Robin Povšík, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, vrchní ředitel sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR Leo Steiner a další. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Mladá Boleslav, kde předpokládaná výše dotace činí cca 31,6 mil. Kč. Dále je projekt realizován s finančním přispěním Středočeského kraje sumou 3,5 milionu korun ze Středočeského fondu Cyklistické infrastruktury a na výstavbě se finančně podílí významnou částkou 23,8 milionů i Nadační fond Škoda Auto.