Ilustrační foto SUS PKMLADOBOLESLAVSKO - Silnice i chodníky pod ledem. Tak to teď vypadá prakticky v celých středních Čechách. V Milovicích proto dnes ráno vyhlásilo město kalamitní situaci, odpoledne kalamitu vyhlásil i Lipník.

Od středeční 15. hodiny vyhlásila starostka obce Lipník kalamitní stav. „Vzhledem ke klimatickým podmínkám jako je mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti vzniklé vytvořením souvislé vrstvy náledí nebo námrazou na většině pozemních komunikací a ploch na území obce Lipník způsobujících nesjízdnost a neschůdnost, kdy kapacitně a technicky nelze činnost zimní údržby zvládnout běžnými službami a prostředky, vyhlašuje dnes ve středu 21. prosince 2022 od 15 hodin starostka obce kalamitní stav,“ píše obec na oficiálních stránkách obce. Stejný text se už po 10. hodině dostal i obyvatelům sousedních Milovic.

Zimní údržba se provádí bez ohledu na stanovené pořadí údržby komunikací, přednostně na dopravně významných pozemních komunikacích,“ píše ve zprávě o vyhlášení kalamitní situace milovická místostarostka.

„Stav kalamity bude podle ní trvat až do odvolání, kdy pominou současné nepříznivé klimatické podmínky a nebude docházet k prodlužování doby potřebné k odklízení náledí na pozemních komunikacích, především pak na chodnících,“ uvádí shodně obce, které zároveň žádají občany o zvýšení opatrnosti především při chůzi po chodnících.