Ne všichni bezdomovci využívají k přespání v teple stan či středisko Naděje. Foto: MP Mladá BoleslavMLADÁ BOLESLAV - Paní zima začíná ukazovat svojí sílu a mladoboleslavští strážníci vyraží pod keře, balkony či různá zákoutí hledat bezdomovce. Jejich nabídku k návštěvě teplých míst, kde mohou přečkat zimu, ale odmítají.

Prakticky každou směru kontaktují strážníci lidi bez domova, kterých je v katastru Mladé Boleslavi několik desítek a pokouší se je přesvědčit, aby noc strávili ve vyhřívaném stanu v Poplužním dvoře. Dále je ještě poučili, že přes den mohou využít samotné azylové středisko Naděje v ulici Štyrsova.

"Všichni kontaktovaní bezdomovci si lísteček s informacemi od strážníků převzali. Někteří městské policii sdělili, že tuto možnost určitě využití, ale další bohužel tuto možnost ihned odmítli," uvedl ředitel strážníků Tomáš Kypta.

Stan je pro bezdomovce v tomto počasí jednou z východisek, jak přežít mrazivou noc, kde teplota klesá pod více než -5 °C.