ilustrační fotoMLADÁ BOLESLAV - Příprava na rozšíření třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi pokračuje. K tomu přispěje i rozsáhlá výměna pozemků mezi městem a společností Škoda Auto, kterou schválili v pondělí zastupitelé. 

Jak uvedl primátor Raduan Nwelati, zahájení této investice je pravděpodobné nejdříve v roce 2024. Většinu nákladů by měl hradit Středočeský kraj s pomocí zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město by mělo hradit především výdaje do chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení a části zeleně. Hlavním cílem přestavby je, aby tato stěžejní komunikace byla čtyřproudá v celé délce, a to od Bondy centra až na hranici Kosmonos před stávajícím kruhovým objezdem.

Zároveň by ovšem měly vzniknout bypassy, které umožní plynulejší výjezdy z parkovišť automobilky v blízkosti této komunikace. Rozšíření třídy a nutnost lepšího řešení dopravy v této části města nabyde ještě více na významu, až dostaví Škoda Auto komplex budov pod názvem Laurin & Klement Kampus právě u této komunikace. Zde se chystá podzemní parkoviště pro dalších 300 aut a ta budou vyjíždět právě na třídu Václava Klementa.

Zastupitelé města nyní schválili směnu nemovitostí o celkové výměře 13 149 m2 v hodnotě 6 737 004 Kč za pozemky o výměře 9249 m2 v hodnotě 6 677 778 Kč. Město směnou získá pozemky, které jsou zasaženy stavbou rozšíření třídy V. Klementa, a naopak jako protihodnotu na Škodu Auto převádí pozemky mezi areálem závodu a dálnicí D 10.