Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavi. Foto ŘSDD10 - Dokončovací práce právě teď probíhají v poslední části 1,3 km dlouhém úseku dálnice D10, a to mezi Exity 46 Kosmonosy a 44B Mladá Boleslav. Ředitelství silnic a dálnic tam sanovalo svah u dálnice, který se několik let bortil. 

Součástí této stavební akce je jednak výstavba 250 metrů dlouhé opěrné zdi u exitu 44B a dále propojení připojovacího pruh exitu 46 a odbočovací pruh exitu 44B, čímž v uvedeném úseku jízdního pásu směrem na Prahu vznikl nový průpletový pruh.

"Řidiči ho už několik let používají ve stejnému úseku dálnice jen v opačném jízdním pásu ve směru na Turnov, kde se osvědčil. V této části D10 se průměrná denní intenzita provozu pohybuje okolo 40 000 vozidel, z nichž čtvrtinu představují těžká nákladní vozidla. Toto z pohledu řidičů navýšení jízdních pruhů bude mít významný vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu," uvedl Martin Buček z Týmu komunikace ŘSD.

Část nového průpletového pruhu už byla uvedena do provozu v režimu předčasného užívání stavby před několika týdny a to až k budované opěrné zdi. "Aktuálně je třeba ještě dokončit nový zádržný systém na římse zdi, instalaci svislého dopravního značení na portálu před dálnice D10. Souběžně s instalací svodidel a svislého dopravního značení zasypáváme zeď na její straně mimo těleso komunikace," řekl dále Buček.

V průběhu víkendu, tedy 10. až 12. prosince plánuje Ředitelství silnic a dálnic demontáž dopravně inženýrského opatření a nejpozději v pondělí 12. prosince zde již řidiči projedou bez jakéhokoliv omezení.

Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavi. Foto ŘSD

Foto: Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavi. Foto ŘSD
Autor TOK