Nové přístroje zajistí větší pohodlí rodiček. Foto KNMBMLADÁ BOLESLAV - Klaudiánova nemocnice nadále úspěšně pokračuje v obnově svého přístrojového vybavení. Nově bylo na porodní sály pořízeno šest kardiotokografů, které jsou napojeny na centrální monitoraci. Nemocnice zakoupila nové přístroje díky dotaci z REACT-EU.

Šest kardiotokografů stálo 1,62 milionů korun bez DPH. 

Kardiotokograf je přístroj, který se používá specificky v porodnictví. Kardiotokografie (známá také pod zkratkou CTG) je technika používaná ke sledování srdečního tepu, pohybů plodu a kontrakcí dělohy během těhotenství a porodu. Ultrazvuková sonda a sonda na snímání děložní činnosti se upevní pomocí pružných pásů zevně na dělohu. Toto vyšetření je zcela bezpečné a bezbolestné pro maminku i miminko.

Všechny nové monitory jsou navíc vybaveny pro přímé monitorování plodu, ale i záznamem pulsu rodičky a měřením fyziologických funkcí a dají se tedy díky tomu využít i po porodu. Součástí pořízení nových přístrojů je i pořízení systému pro správu porodnických informací.

„Díky tomu, že monitory zaznamenávají výše uvedené, nemusí se přístroj přesouvat mezi jednotlivými boxy a zastanou tak dvojí funkci, což usnadní práci personálu. Centrála nám zajišťuje celkově větší přehled. Zvýší se především komfort rodiček, protože dva monitory mají tzv. bezdrátové sondy. V případě sledování běžnou sondou je totiž omezen pohyb maminky,“ dodává porodní asistentka Vladislava Ulmanová. Bezdrátová sonda je velkým přínosem: ponechává mamince volný pohyb v průběhu monitorování po celém porodním boxu včetně koupelny. „Vzhledem k tomu, že nyní již disponujeme třemi těmito monitory, budeme tento komfort moci dopřát většímu počtu rodiček. Ale přes všechnu přístrojovou techniku pro porodní asistentku a lékaře nadále zůstává nejdůležitější lidský faktor, a to je rodící žena.“ 

 

Foto Nové přístroje zajistí větší pohodlí rodiček. Foto KNMB
Autor TOK