Ilustrační foto DOLNÍ BOUSOV - Vody je málo! Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí proto rozhodl omezit užívání pitné vody. Lidé tak nesmí zalévat zahrady, mýt auta či napouštět bazény vodou z vodovodu. 

Omezení se v současné době týká vody ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Dolní Bousov ve Městě Dolní Bousov a Obci Rohatsko včetně jejich místních částí, a to až do odvolání nejdéle, však na dobu 3 měsíců.

Dle sdělení vlastníka skupinového vodovodu dochází vlivem teplého a suchého počasí ke zvyšování spotřeby pitné vody odběrateli na úroveň, kterou již není stávající vodovodní síť schopna zabezpečit. Pravděpodobně z důvodu nadměrného odběru pitné vody došlo dne 23. května 2022 k nedostatku pitné vody ve vodovodní síti, který se projevil zejména v nejvýše položených lokalitách – místní části Horní Bousov a Vlčí Pole. V ostatních částech vodovodní sítě došlo k poklesu tlaku. Provozovatel byl nucen zajistit dodávku pitné vody náhradním zásobováním prostřednictvím cisteren. Skupinový vodovod Dolní Bousov je zásobován z vodního zdroje ŽS 3 v k. ú. Horní Bousov, přičemž měsíční odběry podzemní vody z tohoto zdroje se v roce 2022 pohybují u hranice maximálního povoleného odběru.

Vzhledem k aktuální situaci se dá předpokládat, že další omezení na Mladoboleslavsku brzy přibudou.