Kruhový objezd v Plazích (9.7.2022) Zdroj iBoleslav.czPLAZY - Výstavba kruhové křižovatky v Plazích přechází do další fáze. Severní i jižní polovina okružní křižovatky je natolik stavebně dokončená, že je na ní možné obousměrně bezpečně převést provoz na silnici první třídy číslo 16. Ten zde byl doposud řízen kyvadlově semafory 1 jízdním pruhem.

"Nejpozději v neděli 10. července před zahájením nedělní odpolední špičky bude provoz na silnici I/16 veden v režimu 1+1, čímž dojde k výraznému zlepšení dopravní propustnosti komunikace v inkriminovaném místě. Současně žádáme řidiče, aby respektovali přechodnou úpravu provozu danou vodorovným a svislým dopravním značením," uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Nicméně do poloviny srpna je ještě třeba počítat, s ohledem na postup zemních prací, vyznačování vodorovného dopravního značení a dalších činností souvisejících s výstavbou, s nutným krátkodobým zavedením kyvadlového provozu ve směru Mladá Boleslav-Jičín a opačně. Výstavba i nadále pokračuje a například odbočení na Kolomuty není možné z důvodu prací na jižním paprsku křižovatky a přeložce silnici III/27515.