EXKLUZIVNĚ Už na začátku června začne demolice bývalé věznice v sousedství mladoboleslavského soudu. Následně tam soukromý investor začne stavbu kompexu s 220 byty. Více prozrazuje v prvním rozhovoru pro iBoleslav.cz.

Společnost Centrum TGM s.r.o, jež je členem skupiny Swietelsky AG, v současné době připravuje rezidenční projekt na místě nevyužívané bývalé věznice v Mladé Boleslavi. Jaké jsou konkrétní plány prozrazuje Pavel Vecán, jednatel společnosti Swietelsky Real Estate.

Můžete prosím uvést, kdy byste chtěli začít s demoličními pracemi a následnou výstavbou?

Demoliční práce se chystáme zahájit poté, co si vyhodnotíme nabídky těchto prací od našich dodavatelů. Zahájení prací je plánováno na červen 2022. Námi vybraná společnost by následně měla na základě platného demoličního výměru zahájit demolici. Byli bychom rádi, kdyby vše proběhlo ideálně v období prázdnin a dovolených, čímž chceme minimalizovat negativní vliv na bezprostřední okolí. Máme tím na mysli především děti z blízké školy.

Kolik zhruba bytů v lokalitě plánujete stavět a případně jaké další prostory?

V souladu s urbanistickým konceptem města zde vznikne nový rezidenční komplex. Ten zahrnuje přibližně 220 nových bytových jednotek. Jako investor provedeme na vlastní náklady rovněž rekultivaci sportovního areálu přilehlé školy za přibližně 10 milionů korun. V parteru počítáme se vznikem drobných obchodních jednotek, které obohatí nabídku občanské vybavenosti a služeb v dané lokalitě.

Pochopitelně se objevuje kritika demolice historické věznice. Co říkáte na názory, že by se věznice neměla bourat?

Uvědomujeme si, že i přes negativní emoce, které chátrající a nevyužívaná budova obecně vzbuzuje, může být tento objekt jistým symbolem dané lokality. Především s ohledem na fakt, že nemovitost bývala občas využívána filmaři a vzniklo zde několik velmi známých filmů. Areál proto nevnímáme pouze jako „občanskou vybavenost, která historicky pozbyla své funkce“, ale přistupujeme k projektu zodpovědně a s respektem. Přestože objekt není památkově chráněn, provedli jsme jeho stavebně historický průzkum a paspartizaci. Pro uchování vzhledu původních staveb pro budoucí generace byla celá budova pečlivě naskenována pro vytvoření detailní vizualizace a 3D modelu, na kterém si ji budou moci zájemci v budoucnu připomenout.

Zachování zchátralého areálu, který jen velmi sporadicky využijí filmové štáby, není dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Věříme, že pro celé město bude ve výsledku mnohem přínosnější, když zde vznikne příjemný rezidenční komplex, který pozvedne celou lokalitu a řadě místních obyvatel pomůže vyřešit otázku jejich bydlení.

Vizualizace budoucího bytového komplexu na místě bývalé věznice v Mladé Boleslavi. Zdroj: Swietelsky Real Estate