Ilustrační foto: iBoleslav.czMLADÁ BOLESLAV - Pomalu, ale jistě se blíží čas, kdy se budou prvňáčci zapisovat k povinné školní docházce. V Mladé Boleslavi se zápis uskuteční hned na začátku příštího měsíce.

Rodiče se svými ratolestmi vyrazí do základních škol v pátek 5. února od 14 do 17 hodin a v sobotu 6. února od 9 do 11 hodin. Přijímány budou děti, které k 31. srpnu 2016 dovrší věku 6 let. Na doporučení školského poradenského zařízení lze přijmout děti, které dovrší 6 let od září do prosince 2016 a s doporučením odborného lékaře, budou přijaty i děti, kterým bude 6 let v době od ledna do června 2017. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého bydliště v blízkosti školy.

Není-li dítě ve věku 6 let duševně nebo tělesně vyspělé, může zákonný zástupce požádat (písemně) o odklad nejpozději do 31. května 2016. K žádosti je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

Zákonní zástupci si k zápisu musí donést rodný list dítěte, občanský průkaz a jsou-li občanem státu mimo EU, doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu.

(AK)