Ilustrační foto Klaudiánova nemocniceMLADÁ BOLESLAV - Klaudiánova nemocnice od pondělí 19. října omezí neakutní operace. Tímto omezením si nemocnice vytváří preventivně dostatečnou lůžkovou kapacitu, a to i přesto, že v současné době počet pacientů s onemocněním COVID není v mladoboleslavské nemocnici nijak dramatický.

Nemocnice je dnes vybavena dostatečnou rezervou s ohledem na regionální vývoj potřebným počtem lůžek s kyslíkem a plicní ventilací. Pracovníci jednotlivých oddělení obvolávají objednané pacienty na neakutní operace a informují je o dalším postupu. Akutní péče a kompletní péče o onkologické pacienty, včetně operací, bude nadále v Klaudiánově nemocnici zajištěna v plném rozsahu.

Klaudiánova nemocnice v tuto chvíli, stejně jako ostatní zařízení v zemi, řeší stoupající počet nemocných zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se nejedná o počet, který by omezil významněji zdravotní péči, efektivním přesunem personálu mezi jednotlivými odděleními je nadále zajištěn chod nemocnice. Pravidelně se schází krizový štáb nemocnice, který posuzuje aktuální vývoj situace v Česku i na Mladoboleslavsku. Klaudiánova nemocnice je připravena a má vytvořenou dostatečnou zásobu zdravotních pomůcek pro zajištění zdravotní péče o pacienty a ochrany zdraví svých zaměstnanců.