MLADÁ BOLESLAV - Klaudiánova nemocnice obnovuje od pondělí 25. května návštěvy pacientů. Návštěvy budou povoleny v době od 14 do 17 hodin na všech odděleních, výjimky určuje ošetřující lékař.

Veřejnost musí počítat s dodržováním těchto hygienických opatření:

Dodržovat trvalé nošení roušek. V žádném případě není přípustné, aby si návštěva roušku v průběhu návštěvy sundávala.
Desinfikovat si při příchodu do nemocnice a před vstupem na pokoj ruce.
Vstup do hlavního areálu nemocnice je pouze hlavním vchodem z třídy Václava Klementa, kde je příchozím měřena teplota termokamerou. V budovách dětského oddělení, porodnice, gynekologie a v budovách následné péče Na Celně a v Mnichově Hradišti bude před vstupem povinně měřena teplota personálem nemocnice.
Návštěvník nebude vpuštěn na oddělení, pokud bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění.
Nemocnice nedoporučuje, aby nemocné chodily navštěvovat děti.
Na pokoj budou vždy vpuštěny současně maximálně dvě osoby.
Dle zdravotního stavu pacienta je vhodné využívat pro návštěvy prostory mimo pacientské pokoje.

"Nemocnice žádá veřejnost, aby respektovala všechna doporučení – při jejich nedodržování může být vykázána bezpečnostní agenturou z areálu nemocnice. Je nutné respektovat aktuální zdravotní stav pacientů a brát ohled na jejich sníženou imunitu a zbytečně neohrožovat zdraví pacientů," uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.