ilustrační fotoMLADOBOLESLAVSKO – Vojenský lesní úřad rozhodl o dalším zákazu vstupu do lesů na území Mladoboleslavska. Lidé tak nebudou moct vstupovat do lesních porostů na území Lesního hospodářského celku Lipník.

A to konkrétně od 15. června do 12. září letošního roku. Zákaz se týká lesů v katastru obcí Chudíř, Loučeň, Rejšice, Smilovice, Vlkava, Bratronice, Všejany, Lipník, Milovice, Benátecká Vrutice, Jiřice, Staré Benátky, Kbel, Brodce nad Jizerou, Struhy, Luštěnice, Újezdec, Lhota u Dřís, Hlavenec a Stará Boleslav.

Podle lesáků je důvod zákazu vstupu do těchto lesů v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. Na celém území Lesního hospodářského celku Lipník dochází v rámci klimatické změny k hromadnému odumírání březo-borových porostů. V těchto porostech dochází k rozpadu jednotlivých souší, u kterých hrozí nekontrolovatelné zřícení větví i celých částí kmene, což může ohrozit zdraví nebo i život návštěvníků lesa.

Zákaz vstupu do těchto míst byl prvně vydán už v minulém roce.