Hasiči při zásahu u úniku nebezpečné kyseliny. Foto: HZSPLAZY – Profesionální hasiči z Mladé Boleslavi a Škoda Auto vyjížděli do průmyslové zóny Plazy, kde z IBC kontejneru na návěsu nákladního automobilu vytekla velice nebezpečná kyselina dusičná.

Před příjezdem hasičů na místo se operační důstojník zpětným voláním oznamovateli snažil zjistit podrobnosti, např. identifikační číslo nebezpečné látky, o jakou koncentraci kyseliny jde, jaké množství a kam látka uniká.

„Vzhledem k tomu, že kyselina dusičná po úniku uvolňuje hnědožluté toxické páry, nebylo možné se k místu přiblížit a potřebné detaily získat. Operační středisko tak poskytlo veliteli zásahu alespoň obecné informace z registru nebezpečných látek,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Po příjezdu velitel zásahu vytyčil nebezpečnou zónu, informoval o úniku čtyř až pěti litrů kyseliny a konzultoval aktuální situaci se specialistou z chemické laboratoře HZS Středočeského kraje v Kamenici, který vyjel na místo. V protichemických oděvech pak bylo zjištěno přesné místo netěsnosti, únik byl zasypán sorbentem na kyseliny a odkapávající kapalina jímána do záchytné nádoby. Nebezpečná látka zůstala na zpevněné ploše, a proto nedošlo ke kontaminaci půdy ani podzemních nebo dešťových vod.

„Vzhledem k tomu, že se řidiči nákladního vozidla udělalo nevolno, velitel zásahu k události vyžádal zdravotnickou záchrannou službu, která muže odvezla na prohlídku a ošetření do nemocnice,“ řekl dále Gabriel

Firma následně zajistila prázdný kontejner stejného objemu, do něhož byla kyselina přečerpána. Hasiči provedli úklid použitého materiálu a po více než dvou hodinách náročného zásahu bylo místo předáno řediteli soukromé společnosti.

Hasiči při zásahu u úniku nebezpečné kyseliny. Foto: HZS