MLADÁ BOLESLAV - Záměr na vybudování Domova pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi podpořili svým kladným rozhodnutím středočeští radní.

„Jde v podstatě o koupi a rekonstrukci domu pro příspěvkovou organizaci Centrum 83, která poskytuje pomoc osobám s mentálním či kombinovaným postižením a která by měla budoucí specializované oddělení pro osoby s nízkofunkčním autismem provozovat. Víme, že právě tento typ sociálních služeb ve Středočeském kraji chybí, jsem proto velmi ráda, že se pro jeho uskutečnění našla shoda v naší krajské koalici,“ říká radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD).

Dům, který by měl být rekonstruován pro osoby s nízkofunkčním autismem, je přilehlý k areálu v Havlíčkově ulici, kde má Centrum 83 odloučené pracoviště. Rekonstrukcí by mělo dojít k úpravě stávajících bytových jednotek 3+1 na 5+2, respektive 6+2, interiér bude nově vybaven a dojde k úpravě zahrady.

„Realizace zámětu si vyžádá celkem 10,5 milionů korun, z toho předpokládaná cena nemovitosti představuje 6,5 milionu korun a vlastní rekonstrukce je odhadována na 3,5 milionu korun. Rádi bychom proto předložili ke spolufinancování Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), kde bychom mohli získat finanční dotaci 9 milionů korun. Na kofinancování prostřednictvím krajského rozpočtu tak zbyde jeden milion,“ podotkla radní Aneta Heřmanová a doplnila, že dalších půl milionu korun bude ještě třeba na zajištění projektové dokumentace, autorského dozoru a dalších, s projektem souvisejících, činností.

Závěrem radní zmínila, že v kraji jsou pouze dva poskytovatelé pobytových sociálních služeb, kteří se přímo specializují na cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (PAS) s poruchovým chováním (agrese, autoagrese), a to v Libčicích nad Vltavou NAUTIS: národní ústav pro autismus z.ú., který však není zařazen v síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje a podléhá financování MPSV, a komunitní centrum pro osoby s autismem Vítej…o.p.s. na Kladensku. Toto zařízení má ovšem velmi malou kapacitu míst. Jsou to pouhá čtyři místa. V rámci krajských zařízeních sociálních služeb má kraj 15 zařízení, která sice poskytují osobám s autismem pomoc, ale nejsou zcela uzpůsobena jejich specifickým potřebám.