MLADÁ BOLESLAV - Hodně dlouhou dobu měli majitelé dvou felicií na to, aby je odstranili z parkovišť v ulicích Mládežnická a U Jizery v Mladé Boleslavi. Jenže se tak nestalo, a to ani přesto, že na ně strážníci před několika měsíci nalepili varování. Vraky už jsou pryč.

"Za asistence strážníků městské policie a na žádost Odboru dopravy a silničního hospodářství, jakožto vlastníka a správce místních komunikací, byla tato dvě vozidla odtažena k okamžité likvidaci," uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Tato vozidla byla předtím strážníky městské policie zaregistrována, vylepena upozorněním pro majitele na jejich odstranění z veřejného prostranství a oznámena k dalším legislativním úkonům na odbor dopravy.

Náklady na jejich odstranění teď bude úřad vymáhat po majitelích vozu.