MLADÁ BOLESLAV – Klaudiánova nemocnice připravuje výstavbu dlouho očekávaného parkovacího domu, který zajistí větší komfort a dostupnost pacientů ke zdravotní péči a tamnímu zdravotnickému personálu usnadní cestu do zaměstnání.

Za úvěr, který si na stavbu parkovacího domu nemocnice vezme, má ručit Středočeský kraj a město Mladá Boleslav. Rada kraje se rozhodla záměr podpořit a doporučila zastupitelstvu schválit jak smlouvu při přípravě, výstavbě a provozu parkovacího domu, tak i budoucí ručení za závazky nemocnice během jeho výstavby. Podíl kraje a města by měl činit 80 a 20 procent.

Parkovací dům bude stát přímo v areálu nemocnice. V současné době již probíhá řízení o jeho umístění, zpracována je i dokumentace ke stavebnímu povolení. „V červenci se předpokládá zahájení přípravy území pro stavbu a v říjnu, po vybrání zhotovitele v otevřeném zadávacím řízení, už samotné zahájení výstavby. Měla by trvat maximálně jeden rok,“ přiblížil průběh realizace záměru radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO 2011).

Projekt parkovacího domu předpokládá, že v osmipodlažní budově bude 640 parkovacích stání. Náklady stavby jsou předběžně vyčísleny na 185,2 milionu korun, a to včetně potřebného vybavení technologiemi, areálových komunikací, parteru a protihlukových opatření.

V případě, že ručení za úvěr a smlouvu o spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu parkovacího domu nemocnice schválí zastupitelstva Středočeského kraje i města Mladá Boleslav, bude moci nemocnice svůj záměr realizovat s úvěrem se splatností dvacet let. Provozovatelem parkovacího domu se má po jeho dokončení stát obchodní společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav, jejímž jediným společníkem je město Mladá Boleslav.