MLADÁ BOLESLAV - Rada Středočeského kraje schválila podobu veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zajišťování komplexního rozšíření třídy Václava Klementa v Mladá Boleslavi, která bude uzavřena mezi Středočeským krajem a městem Mladá Boleslav.

Projektovou přípravu této dopravní stavby investorsky zajišťuje město a její realizační část bude hrazena Středočeským krajem z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. „Smluvní ujednání upravuje především úpravu vzájemné spolupráce v rámci investorské přípravy a finančního vypořádání této důležité dopravní stavby,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl s tím, že projektovou přípravu zaplatí město a realizační SFDI.

„Konkrétně se jedná o rozdělení této investorské přípravy na část projektové přípravy, včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, a také majetkoprávní přípravy zahrnující i výkupy pozemků, kterou bude hradit město Mladá Boleslav. Zároveň bude město zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na stavebních objektech města. Dále je příprava rozdělena na části stavby, které bude zajišťovat Středočeský kraj a která budou hrazeny z peněz, jež na stavbu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury,“ přiblížil obsah smlouvy radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Připomněl také, že realizací stavby dojde k podstatnému zlepšení životního prostředí v Mladé Boleslavi.

Celkové finanční náklady akce jsou 193,6 milionu korun včetně DPH. Rozšíření této páteřní komunikace města by mělo být zahájeno v roce 2020-2021.