MLADÁ BOLESLAV - O 3,1 procent se příští rok zvýší cena vodného a stočného v Mladé Boleslavi a v obcích, kam dodává vodu mladoboleslavská společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Za kubík pitné vody a vody odkanalizované zaplatí odběratelé 98,20 korun včetně patnácti procentní daně.

V přepočtu to znamená, že kubík pitné vody bude od 1. ledna 2019 stát 53,60 korun a kubík stočného 44,60 korun.

"U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady," uvedl ředitel společnosti Jan Sedláček.

Jen pro srovnání: Lidé v Praze, kterým teče z kohoutku voda od firmy Pražské vodovody a kanalizace zaplatí od Nového roku za vodné a stočné 89,66 korun.

Může se hodit:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz): telefon 326 721 507
Obchodní oddělení Mladá Boleslav:telefon 326 376 142, 326 376 141