Nově otevřená severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi. Foto: KÚSKMLADÁ BOLESLAV – Je to tady! Zácpy v centru Mladé Boleslavi snad budou minulostí. Na svatého Martina totiž dostali mladoboleslavští řidiči novou silnici, konkrétně pak severovýchodní tangentu.


Měří půl druhého kilometru, stála 270 milionů korun a budovat se začala přesně před třemi roky. To je v kostce tolik očekávané severovýchodní tangenta, která vede od Bondy centra, souběžně s koleji až ke kruhovému objezdu u Alberta v Jičínské ulici. Tím se tak řidičům usnadní cesta při cestě k rychlostní komunikaci R10.

Výstavba Severovýchodní tangenty zahrnovala demolice stávajících objektů, výstavbu pozemních komunikací, okružní křižovatky, mostních objektů, opěrných zdí, vodohospodářských objektů, elektro a sdělovacích objektů, potrubního vedení, objektů drah a další zemní práce. Součástí investiční akce bylo také provedení pokládky nového vodovodu v hodnotě 12,9 milionu korun, kterou plně hradila společnost Vak Mladá Boleslav.

„Dokončení Severovýchodní tangenty je nesmírně důležité nejen pro město Mladá Boleslav. Je součástí investic do rozvoje průmyslové zóny, na níž se naše ministerstvo významně podílelo. Věřím, že tato technicky i finančně náročná investice přispěje k dalšímu rozvoji společnosti Škoda Auto a dalších podniků a tím i celého regionu,“ prohlásil při otevření klíčové komunikace ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček vyzdvihl nápad protáhnout novou dopravní tepnu přímo okolo areálu automobilky. „Jako obyvatel Mladé Boleslavi jsem rád, že nová silnice ulehčí dopravu přetíženým ulicím v centru,“ podotkl.

Severovýchodní tangenta má za cíl odklonit část dopravy z velmi zatížených komunikací, jako jsou ulice Jičínská, T. G. Masaryka a tř. V. Klementa. Stavba neměla jednoduchý průběh a oproti původnímu termínu byla o rok prodloužena. Důvodem bylo řešení dodatečných víceprací a zajištění jejich financování. „Na krajské poměry to byla skutečně mimořádně technicky složitá a finančně náročná investice, která obsahovala velké množství přeložek inženýrských sítí zahrnujících plynovod, horkovod, kanalizaci, přeložky sdělovacího e elektrického vedení. Výstavba si dokonce vyžádala i přeložku tratě Mladá Boleslav město – Dolní Bousov,“ doplnil hejtman Petera.

Dokončení Severovýchodní tangenty také do budoucna umožní lepší napojení autobusového nádraží i připravované stavby parkoviště u 6. brány automobilky Škoda Mladá Boleslav.