KOSMONOSY - Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá své brány veřejnosti. V úterý 8. a ve středu 9. září můžete nahlédnout do prostředí pro léčbu duševně nemocných, a to při tradiční akci Dny pro duševní zdraví. Program pak pokračuje ještě 16. září.

V letošním roce nemocnici limituje epidemiologická situace, ale i tak chceme nabídnout veřejnosti návštěvu v našem areálu. Akce se budou konat zejména ve venkovních prostorech. Aktivity ve vnitřních prostorech budou omezeny kapacitně a podle situace budou modifikovány prohlídky oddělení.

V rámci akce nabízíme různé činnosti a kromě poskytnutí pozitivních zážitků v příjemné atmosféře areálu, se pokoušíme rozšířit povědomí o práci v Psychiatrické nemocnici. Snažíme se přiblížit často tabuizované prostředí i témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí.

Připravili jsme program pro děti, studenty i pro dospělou veřejnost v každém věku. Dopoledne ve dnech 8.9. a 9.9. jsou připraveny tvořivé dílny a soutěže. Chystáme různé workshopy (hiporehabilitace, animoterapie, canisterapie, relaxace, jóga, terapeutické karty, kognitivní trénink) a utkání v šachách a dámě. Nabídneme otevřené tvořivé dílny na Centrální terapii. Program zpestří koncerty (Hluchá parta, pan Brejša, VO106). Letošní přednášky budou zaměřené na témata z oblasti adiktologie a sexuologie. V tyto dva dny nabídneme možnost seznámit se s odděleními v PN Kosmonosy.

Pohybové terapie a sportovní utkání čekají své zájemce dne 16.9.2020. Dopoledne v podobě nácviku motorických dovedností a odpoledne v podobě turnajů.

Přijďte si povídat, hrát, prohlížet, poslouchat, tvořit, cvičit, relaxovat i mlsat i nahlížet do práce odborníků v psychiatrii.

Nové informace by spolu s prožitky z pořádaných akcí měly přispět k lepšímu porozumění duševně nemocným lidem. A také přispět k vlastnímu rozvoji duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění.

Podrobný program naleznete na webu nemocnice www.pnkosmonosy.cz